Sơn kháng hóa chất – EP174(T)

Danh mục:

Mô tả: Sơn kháng hoá chất EP174 (T) là lớp sơn gốc nhựa epoxy,gồm 2 thành phần, dùng cho các bể chứa hóa chất và dầu khí. EP174(T) có khả năng kháng hóa chất, dung môi, kiềm, dầu thô, nhiên liệu, đồng thời còn được sử dụng như một lớp bảo vệ VOC để giảm bức xạ và bảo vệ môi trường.

Ứng dụng: Sở hữu nhiều ưu điểm vuợt trội nên sơn kháng hóa chất EP174 (T) được ứng dụng cao trong nhiều hạng mục công trình bao gồm sử dụng làm lớp lót và lớp phủ trong hệ sơn hoàn thiện, sử dụng cho bồn chứa hóa học, bồn chứa trong môi trường dầu khí, các kết cấu sắt thép công nghiệp, tàu biểu như boong tàu, mạn tàu,…. Vì có tính an toàn nên sơn kháng hóa chất EP174 (T) cũng được sử dụng để bảo vệ các khu yêu cầu kháng khuẩn và vô trùng như bồn chứa sản xuất thực phẩm. Ngoài ra, đây cũng là dòng sơn kháng hóa chất được chấp nhận cho bồn chứa nước sạch.