Sơn chống rỉ 1TP gốc Alkyd – QD Anticrocosion Primer

Danh mục:

Mô tả : QD Anticorrosion Primer là sơn lót chống rỉ gốc nhựa Alkyd một thành phần, cung cấp bề mặt cho các lớp phủ tiếp theo, có khả năng bám chặt vào bề mặt kim loại, tạo thành một lớp bảo vệ bề mặt trong khỏi tác nhân oxi hoá, chống rỉ sét, mài mòn.

Ứng dụng : QD Anticorrosion Primer không được khuyến nghị ngâm nước thường xuyên, như phần chìm vỏ tàu thủy, hoặc các công trình dưới nước.