GIÁM SÁT LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BWMS

– Theo bản vẽ thiết kế lắp đặt đã được Đăng kiểm phể duyệt, Chúng tôi sẽ hướng dẫn đội thi công thực hiện đúng các yêu cầu của chủ tàu, của nhà san xuất và Đăng kiểm trong thi công hệ thống đường ống và đấu nối điện

– Theo dõi, giám sát quá trình thưc hiện thi công, chỉ ra sai sót để kịp thời sửa đổi, khuyến cáo các phương án thực hiện tối ưu cho chủ tàu.

– Đôn đốc đội thi công thực hiện công việc đảm bảo tiến độ của chủ tàu đưa ra