Sơn chống hà – A/F7830

Danh mục:

Mô tả: Sơn chống hà A/F7830 là một loại sơn chuyên dụng chống hà hiệu suất cao, có khả năng tự đánh bóng, không chứa Tributyltin (TBT), đây là một phát triển mang tính cách mạng. Sản phẩm này bảo vệ tối đa cho bất kỳ loại tàu biển và tàu ven biển nào trước nhiều loại sinh vật gây hại cho tàu thuyền dưới biển với sự hình thành độc đáo của sơn, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường biển. Với nhiều năm nghiên cứu và phát triển giải pháp không chứa TBT, cùng với kinh nghiệm thực địa đã được chứng minh, cho phép KCC cung cấp lựa chọn bảo vệ tàu phù hợp cho khách hàng. Dòng Seacare A/F7830 tuân thủ Công ước Hệ thống chống bám bẩn IMO (AFS/CONF/26).

Ứng dụng: Sơn chống hà A/F7830 phù hợp với nhiều loại tàu cao tốc, và sơn chống hà A/F7830(F) thích hợp cho các tàu đáy phẳng.