Dung môi sơn phủ gốc PolyUrethane – 037U(S)

Danh mục:

Mô tả: Dung môi pha sơn Thinner 037U(S) là chất hỗn hợp, dung dịch chuyên dụng dùng để pha loãng sơn hoặc tăng cường các đặc tính khác cho sơn.

Ứng dụng: Sử dụng dung môi pha sơn Thinner 037U(S) sẽ làm giảm độ nhớt (độ đặc) của sơn, giúp cho sơn dễ dàng sử dụng hơn.