+ Sơn tàu ORIENTAL SKY - PHƯƠNG ĐÔNG SHIPPING lên đà tháng 7/2020 tại PHA RUNG S/Y

+ Sơn tàu TRANG AN 07 (08 New) - DUONG GIANG SHIPPING lên đà tháng 6/2020 tại PHA RUNG S/Y
+ Sơn tàu THÁI BÌNH BAY - C.Ty CPĐT VT & TM ANH VIỆT lên đà tháng 6/2020 tại NAM TRIỆU S/Y
+ Sơn tàu ĐẠI NGHĨA 09 - Chủ tàu Cty TNHH VTB BẢO AN lên đà tại xưởng SÔNG CẤM - Thủy Nguyên - HP
+ Sơn tàu dầu CLAXTON BAY - Chủ tàu Singapore lên đà tại NOSCO S/Y - Quảng Ninh:

+ Sơn tàu SAO MAI 136 - Cty TNHH VTB SAO MAI lên đà tại xưởng HỢP TIẾN THÀNH:

+ Sơn tàu AN PHONG 02 - Cty TNHH VT TÂN AN PHONG lên đà tại xưởng BIỂN ĐÔNG:

+ Sơn tàu MINH NAM 07 - Cty CP ĐT & CƯTV BÌNH MINH lên đà tại NAM TRIỆU S/Y:


+ Sơn tàu PNT MIGHTY - Cty CP Global Solution P&T lên đà tại PHÀ RỪNG S/Y:+ Sơn lên đà cho tàu VIỄN ĐÔNG 15 - Cty TNHH VTB NGÔI SAO lên đà tại NAM TRIỆU S/Y:


+ Sơn tàu VẠN HƯNG - Cty TNHH MTV VT BIỂN ĐÔNG lên đà tại NAM TRIỆU S/Y:+ KCC tự hào là nhà cung cấp sơn cho 50 tàu chở dầu hóa chất 50.000 DWT tại Công ty đóng tàu HYUNDAI-VINASHIN:+ Sơn KCC cho tàu cá LC34.01, LC34.02, .... được đóng tại Công ty CP Cơ Khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam: