+ KCC tự hào là nhà cung cấp sơn cho 50 tàu chở dầu hóa chất 50.000 DWT tại Công ty đóng tàu HYUNDAI-VINASHIN:


+ Sơn KCC cho tàu cá LC34.01, LC34.02, .... được đóng tại Công ty CP Cơ Khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam: