Công ty VINA TD chuyển cung cấp các loại thiết bị tàu thủy phục vụ đóng mới cũng như sửa chữa tàu như là : Máy chính , máy phát điện, máy nén khí, bình hydrophore, hệ thống xử lý nước thải, thiết bị phân ly dầu nước, bầu hâm nước nóng, bơm, van các loại…(có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc…)