Qúa trình khảo sát và thiết kế lắp đặt hệ thống

A. Giới thiệu dịch vụ: Cùng với đội ngũ kỹ thuật và tư vấn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp. Chúng tôi cùng nhau đưa đến cho khách hàng của mình các giải pháp lắp đặt tốt nhất, tiết kiệm chi phí và thực sự hiệu quả với các bước:

Bước 1: Tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp về kỹ thuật, tài chính để lắp đặt

Bước 2: Nghiên cứu các tài liệu và bản vẽ liên quan về bố trí buồng máy và hệ thống ống;

Bước 3: Khảo sát thực tế tàu, xây dựng thiết kế 3D;

Bước 4: Xây dựng dự toán chi phí;

Bước 5: Chuẩn bị các tài liệu, bản vẽ để Chủ tàu xem xét và Đăng kiểm phê duyệt;

Bước 6: Chuẩn bị vật tư, thiết bị, công nghệ;

Bước 7: Tổ chức thi công, lắp đặt thiết bị xử lý nước dằn cũng như các thiết bị khác nếu có;

Bước 8: Kiểm tra, thử thiết bị và thử đường dài trên biển.


B. Thời gian thực hiện:

– Tổng thời gian thực hiện: 20-26 tuần, trong đó:

– Thời gian chuẩn bị (từ bước 1 đến 6): 20 ~ 22 tuần.

– Thời gian thi công, hoàn thiện, bàn giao (bước 7 & 8): 4 ~ 6 tuần.

– Thời gian tàu dừng hoạt động khai thác để lắp đặt hệ thống BWM trên đà: 4 đến 6 tuần