QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC DẰN LUÔN ĐƯỢC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC

Panel điều khiển và giám sát

– Hệ thống làm việc hoàn toàn tự động.

– Các chức năng điều khiển và giám sát được thực hiện và hiển thị trên màn hình cảm ứng HMI với các giao diện thân thiện, dễ sử dụng

– Các thông số, chế độ làm việc và trạng thái của hệ thống… Liên lục được cập nhật và lưu trữ trong vòng trên 24 tháng theo yêu cầu của MEPC.174 (58) – G8