Môi giới hàng hải và thuê tàu

Môi giới hàng hải và thuê tàu được hiểu là là dịch vụ làm trung gian cho các bên liên quan trong việc giao dịch, đàm phán, ký kết các hợp đồng khác nhau chẳng hạn như hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng thuê tàu hoặc mua bán tàu biển, hợp đồng lai dắt tàu biển, hợp đồng thuê thuyền viên cũng như các hợp đồng khác có liên quan đến hợp động hàng hải theo hợp đồng môi giới hàng hải.

Hiện nay, môi giới hàng hải và thuê tàu là một trong những dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong ngành vận chuyển đường biển, không chỉ bao phủ một quốc gia mà còn trên thế giới. Bởi vì do chủ hàng và chủ tàu rất ít khi thực hiện giao dịch trực tiếp, nên các giao dịch này cần phải có người môi giới làm trung gian. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ môi giới vận chuyển hàng hóa đường biển cần hết sức lưu ý chọn đúng đơn vị cung cấp đáng tin cậy, hợp đồng rõ ràng để tránh những tranh chấp không đáng có.

Quy định môi giới hàng hải và thuê tàu

Trong quá trình tìm đến dịch vụ môi giới hàng hải, thuê tàu việc tìm hiểu những quy định của nó cũng rất quan trọng. Sau đây là một vài thông tin chính về nội dung, quyền và nghĩa vụ của công ty môi giới.

Nội dung dịch vụ

Như vậy, dịch vụ môi giới hàng hải và thuê tàu là dịch vụ thực hiện các công việc sau đây:

Làm trung gian giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hành lý, hành khách.

Làm trung gian giao kết hợp đồng bảo hiểm hàng hải.

Làm trung gian ký kết hợp đồng cho thuê, hợp đồng mua bán tàu, hợp đồng thuê thuyền viên.

Làm trung gian ký kết một số hợp đồng khác có liên quan đến hoạt động hàng hải theo yêu cầu chủ hàng.

Quyền và nghĩa vụ

Trước hết công ty cung cấp dịch vụ môi giới sẽ có quyền phục vụ các bên tham gia hợp đồng (chủ hàng và chủ tàu) với điều kiện thông báo cho các bên liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của 2 bên. Công ty môi giới hàng hải và thuê tàu sẽ được nhận hoa hồng sau khi hợp đồng được ký hết như thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận trước đó thì hoa hồng môi giới sẽ được xác định theo phong tục địa phương.

Nghĩa vụ của công ty đó chính là thực hiện công việc môi giới một cách trung thực. Người môi giới hàng hải sẽ là người cung cấp dịch vụ môi giới hàng hải và là người giúp cho chủ tàu và chủ hàng cùng thực hiện vận chuyển hàng hóa sao cho đôi bên cùng đạt được những lợi ích như mong muốn. Không chỉ là người giới thiệu cho chủ tàu và chủ hàng gặp nhau mà còn phải hướng dẫn chủ tàu và chủ hàng từ việc ký kết hợp đồng cho đến việc thực hiện hợp đồng như thế nào và thanh ký hợp đồng.