CÁC DỰ ÁN CẤP SƠN TÀU THỦY CỦA VINA TD – KCC

+ Sơn tàu ORIENTAL SKY – PHƯƠNG ĐÔNG SHIPPING lên đà tháng 7/2020 tại PHA RUNG S/Y

+ Sơn tàu TRANG AN 07 (08 New) – DUONG GIANG SHIPPING lên đà tháng 6/2020 tại PHA RUNG S/Y

+ Sơn tàu THÁI BÌNH BAY – C.Ty CPĐT VT & TM ANH VIỆT lên đà tháng 6/2020 tại NAM TRIỆU S/Y

+ Sơn tàu ĐẠI NGHĨA 09 – Chủ tàu Cty TNHH VTB BẢO AN lên đà tại xưởng SÔNG CẤM – Thủy Nguyên – HP

+ Sơn tàu SAO MAI 136 – Cty TNHH VTB SAO MAI lên đà tại xưởng HỢP TIẾN THÀNH:

+ Sơn tàu AN PHONG 02 – Cty TNHH VT TÂN AN PHONG lên đà tại xưởng BIỂN ĐÔNG:

+ Sơn tàu MINH NAM 07 – Cty CP ĐT & CƯTV BÌNH MINH lên đà tại NAM TRIỆU S/Y:

+ Sơn tàu PNT MIGHTY – Cty CP Global Solution P&T lên đà tại PHÀ RỪNG S/Y:

+ Sơn lên đà cho tàu VIỄN ĐÔNG 15 – Cty TNHH VTB NGÔI SAO lên đà tại NAM TRIỆU S/Y:

+ Sơn tàu VẠN HƯNG – Cty TNHH MTV VT BIỂN ĐÔNG lên đà tại NAM TRIỆU S/Y:

+ KCC tự hào là nhà cung cấp sơn cho 50 tàu chở dầu hóa chất 50.000 DWT tại Công ty đóng tàu HYUNDAI-VINASHIN:

+ Sơn KCC cho tàu cá LC34.01, LC34.02, …. được đóng tại Công ty CP Cơ Khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam: